Partners waarmee wordt samengewerkt

Antenna Foundation, internetprovider 
Muis Netwerken, netwerkbeheer
Hexaplex, website vormgeving
Update Education, ICT opleiding en bijscholing