Ander werk

(doorgaans onbetaald)

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

CW Lismortel

  • zelfbeheer: onderzoek naar de mogelijkheid hiervan

Cooplink

  • overleg deelname
  • wiki onderhoud

VrijCoop

  • oveleg deelname
  • beheer website

Gemeenschappelijk wonen internationaal