Services en Producten

Klik op één van de submenu's voor een nadere toelichting per product of service.

Heeft u persoonlijke wensen?

Alle genoemde services en producten worden door PBI voor u op maat gemaakt. Dat geldt voor de vormgeving, maar ook voor de techniek achter het soort gegevens dat u wilt bijhouden of ontsluiten.

Elk service of product kan apart gekozen worden; meerdere onderdelen kunnen ook geïntegreerd voor de eigen website worden ingezet.

Bel 040-2903005 / 06-12537917 of stuur een eMail voor meer informatie over de mogelijkheden die PBI kan bieden. Zodra een ontwerp in grote lijnen met u is doorgesproken, kan PBI een kostenraming opstellen.